Anatomi (YL) Ders Kataloğu

Ders

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAN 502 Anatomide Disseksiyon Yöntemleri 1 2 5
TAN 501 Anatomide Temel Kavramlar ve Terminoloji 2 0 5
TAN 565 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 1 2 5
TAN 504 Kadavra Tahnit ve Saklama Teknikleri 1 2 5
TAN 564 Literatür Tarama ve Araştırma Teknikleri 1 2 5
TAN 505 Miyoloji 2 2 5
TAN 503 Osteoloji-Artroloji 2 2 5
TAN 512 Periferik Sinir Sistemine Giriş 2 0 5
TAN UZM Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2016-2017 GÜZ ANATOMİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLERİ() 25
TAN 506 Dolaşım Sistemi 2 2 5
TAN 511 Işık Mikroskobik Teknikler 1 2 5
TAN 509 Nöroanatomiye Giriş 2 2 5
TAN 507 Sindirim Sistemi 2 2 5
TAN 508 Solunum Sistemi 1 2 5
TAN 515 Topografik Anatomiye Giriş 2 0 5
TAN 513 Ürogenital Sistem 2 2 5
TAN 514 Ürogenital Sistem Klinik Anatomisi 2 2 5
Toplam AKTS: 75
Tez

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAN 562 Tez Çalışması 1 0 15
TAN 560 Tez Proje Önerisi 1 0 5
TAN 563 Tez Yazma ve Sonuç Raporu 1 0 5
TAN UZM Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 35